Skip to content

Football Coaching Staff

Varsity Coaches

Will Ragle

Bob Witham

Gabe Poore

Eli Alafiogiannis

Zach Hamilton

Kelly Cronk

Dave Allen

JV Coaches

Eric Jergensen

Mike Neal

Freshman Coaches

Kim Williamson